Rot-avdrag

ROT-avdraget gäller för privatpersoner som önskar renovera hemma i sin villa. Man får göra ett skatteavdrag med 30 % på arbetskostnaden när man anlitar ett företag med F-Skattsedel.

ROT-avdraget är kopplat till den enskilda individen. Är man två delägare i huset kan alltså hushållet få en skattereduktion på 2 x 50 000 kronor.

Även arbeten som utförs i ett fritidshus omfattas, så länge man själv som privatperson står som ägare till det och det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.

Rot-avdrag gäller alla våra tjänster.

Vi ansöker om Rot-avdrag. Det enda du behöver göra är att ange personnummer och fastighetsbeteckning vid beställning av en tjänst.

Du kan hitta mer information om ROT-avdrag på skatteverkets hemsida:
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/rotrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html

skatteverket_logo Självklart är du alltid välkommen att ringa oss på ekonomiavdelningen för vidare information tel 010-330 13 10.