Press

Tectorius AB har vid flera tillfällen uppmärksammats positivt i media vid olika sammanhang.

TV4 har programmet Bygglov valt att ha oss i sina program två gånger. Senaste gången var programmet den 8 mars 2016.

 

På nätet kan ni läsa i följande länkar:

ALMI

http://www.almi.se/Jonkoping/Aktuellt/Arets-nybyggare1/

http://www.almi.se/Jonkoping/Kundreferenser/Tectorius/

Jönköpings Posten
http://www.jp.se/article/tv-varen-ar-har-varning-for-takskojare/

 

Här finns även en del av de tidningsartiklar som har nämnt oss på Tectorius.

– Jönköpings posten

– Tidningen BIZ handbok för småföretagare.

 

Här hittar du broschyrer, säkerhetsdatablad och annat trevligt i PDF-format som du kan ladda ner.

För en del kemiska produkter finns krav på att ett säkerhetsdatablad upprättas. De som utför arbetet har alltid med sig säkerhetsdatablad då syftet är att användaren ska ha kunskap om produktens risker och råd vid dess användning samt åtgärder som ska vidtas för att skydda människors hälsa och miljö.

Utmärkelser och diplom: IFS Årets Företag 2015.