Brf (Bostadsrättförening)

Tectorius » IsoTec – takbehandling » Brf (Bostadsrättförening)

4-brittgurden-fire  3-brittgarden-efter

Tectorius IsoTec-behandling för Bostadsrättsföreningar

När man behöver förnya sina tak är IsoTec behandling ett alternativ för takbyte.

Tectorius är ett tryggt och säkert val. Med erfarenheten från över 5000 levererade takbehandlingar för både villaägare och bostadsrättföreningar samt etablerade samarbeten med kommuner och andra fastighetsägare.

Bostadsrättsföreningarnas medlemmar och styrelse ställer höga krav på ekonomi, miljö, garantier, långsiktighet, professionellt genomförande, noggrant arbete och ett förstklassigt resultat.

Tectorius tar totalansvar och genomför takbehandling till fast pris enligt upprättad tidsplan. Tectorius AB står som totalentreprenör för entreprenaden som avser BAS-P samt BAS-U och genomförs enligt bestämmelserna enligt ABT06.

Tectorius har genomfört ett antal mycket uppskattade och framgångsrika IsoTec-behandlingar i Bostadsrättsföreningar med radhus och villor.

2016

Bostadsrättsföreningen Runby 2 i Upplands Väsby.
Bostadsrättsföreningen Runby 2 ligger i Runby, Upplands Väsby. Den omfattar 22 radhuslägenheter i engelsk stil som byggdes 1953. Radhusen ligger i ett trivsamt uppväxt villaområde med närhet till kommunikationer, service samt friluftsområden. Fastigheterna har adresserna Radhusvägen 1-27 samt Oxundavägen 25-39, 194 44 Upplands Väsby.

Föreningens tak var omlagda på 80-talet. Betongtakpannorna var slitna på ovansidan, fukt stannade kvar länge på taket vilket gjorde att alger, mossa och lavar fick fäste och växte framför allt på takets skuggiga partier mot norr.

Föreningens styrelse insåg att taket behövde förnyas. Vid Tectorius tillhörande besiktning uppfyllde taken kriterierna bl.a. att undertaket är i bra skick och att pannorna i bra kondition.

Ett dyrt takbyte bedömdes vara onödigt. Styrelsen tog beslut om att behandla taken med Tectorius IsoTec behandling.

Lönsamhet, kvalitet och garantier var avgörande för beställaren.

Projektet genomfördes inom överenskommen tidsplan och slutbesiktigades och godkändes 2016-06-09.
Taken blev som nya utan att ha bytt tak och 70% billigare och mycket kortare tid utan byggställningar och andra komplikationer.

För referenspersoner BRF Runby 2, vänligen kontakta Anders Groop, Tectorius, 070-6226174.

2-runby-2-fire 1-runby-efter

Bostadsrättsföreningen Brittgården, Ekerö
Bostadsrättsföreningen Brittgårdens fastighetsbestånd utgörs av 33 bostadsrättsfastigheter uppdelade på 15 huskroppar med både branta och låglutande tak. Adresserna är Brittgårdsvägen 2-54 (jämna nummer), Taftvägen 3-9 samt Sidenvägen 11-13, 17837 Ekerö.

Husen är byggda 1986 och belagda med stadiga betongtakpannor. Styrelsen hade i sin underhållsplan markerat för takbyte inom en överskådlig tid. Taken var mossbeväxta och såg tråkiga ut. Emellertid fanns inga omedelbara brister eller skador på undertaket varför man övervägde att istället för att vänta in takbyte underhålla taken medan det var möjligt. Styrelsen undersökte olika alternativ, bl.a. Tectorius blev ombedda att göra besiktning. Det konstaterades då att taken var väl lämpade för IsoTec-behandling. Genom att behandla taken i tid skulle föreningen förlänga livstiden på sina tak, spara pengar och miljö, samt höja bostadsrätternas utseende och marknadsvärde.

Referenser, kvalitet och ekonomi var avgörande för beställaren.

Projektet genomfördes av Tectorius AB inom överenskommen tidsplan och slutbesiktigades och godkändes 2016-07-24.

För referenspersoner BRF Brittgården, vänligen kontakta Anders Groop, Tectorius, 070-6226174.

6-brittgurden-fire  5-brittgurden-efter

Bostadsrättsföreningen Habohus 2, Habo
Bostadsrättsföreningen Habohus 2 förvaltas av Riksbyggen och vårt arbete innefattade 2 stycken flerbostadshus med bankväsende på bottenplan. Takytan uppmättes till totalt 1250 kvm låglåtande. Adresserna är Malmgatan 2 och 4, 566 31 Habo.

Projektet genomfördes av Tectorius AB inom strax innan överenskommen tidsplan och slutbesiktigades och godkändes 2016-08-05.

För referenspersoner BRF Habohus 2, vänligen kontakta Sanne Yakoob, Tectorius, 073-5010151.

Referenser
– Flera tusen nöjda villaägare samt bostadsrättsföreningar i nästan hela Sverige.
– Kommuner som Jönköping, Borås, Habo & Vaggeryd.
– Fastighetsägare som Fabege, Balder, Riksbyggen, HSB, Mc Donalds m.fl.