Referenser

Tectorius » Referenser

Tectorius AB har tusentals referenser inom den privata villamarknaden runt om i Sverige.
Inom offentliga sektorn har vi ramavtal med Jönköpings Kommun, vi har även utfört flertalet arbeten runt om i Sverige för andra kommuner och fastighetsägare.

En stor kundgrupp är bostadsrättsföreningar, och dessa blir flera hela tiden. McDonalds är en av våra kunder inom den kommersiella marknaden. Tectorius AB sätter stort fokus på att ha nöjda kunder.

ref01 ref02 ref03 ref04 ref05 ref06 ref07 ref08 ref09 ref10 ref11 ref12 Norrsidan mot gatan före behandlingen,The north side before the treatment. GrundmålningFirst layer Norrsidan efter behandlingenThe north side afte the treatment. ref16 ref17 ref18 ref19 ref20 ref21 ref22 ref23 ref24 ref25 ref26 ref27 ref28 ref29